dr. Timaffy László

Születtem Mosonszentandráson 1916. április 16-án. Mosonmagyaróváron érettségiztem a piarista gimnáziumban, 1934-ben.

A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szereztem történelem-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet. Itt avattak bölcsészdoktorrá 1939-ben. Itt voltam tanársegéd, közben elvégeztem a Közgazdasági Egyetem gazdaságföldrajzi szakát. Így kerültem Mosonmagyaróvárra, a Mezőgazdasági Főiskolára tanárnak agrárföldrajz-pedagógia szakon 1943-ban.

1944-ben megszerveztem a Főiskola mellett működő Széchenyi Népfőiskolát, aminek igazgatója voltam megszűnéséig, 1949-ig.

Ekkor bélistára kerültem, voltam favágó, kántor a Szigetközben, majd Győrben segédmunkás az Építő Vállalatnál, eladó a Rafilm boltjában, végül furulyatanár a zeneiskolában.

1956-ban tanár lettem a mosonmagyaróvári Gimnáziumban, innen tartóztattak le 1957-ben, és elítéltek másfél évre. Szabadulásom után újra kezdődött segédmunkás, majd furulyatanár életem, míg végre 1963-ban tanár lehettem a győri Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskolában. Innen mentem nyugdíjba 1976-ban.

Közben a tudományos kutató munkámat megszakítatlanul végeztem a Tudományos Akadémia megbízásából. Tanulmányaimmal országos első díjakat nyertem. 1975-ben jelent meg első országos sikerű könyvem, a Szigetközi Krónika.

 

Irodalmi munkásságom:

 • Szigetköz vízrajza; Bölcsészdoktori értekezés 1939
 • Szigetközi Krónika; Győr, 1975
 • A lipóti Petőfi TSZ története; 1976
 • Tanulmányok Dunaszentpálról; 1977
 • Szigetköz; a Gondolat kiadó néprajzi sorozatában, 1980
 • A néprajzi anyag felhasználása a történelem-szakkörökben; Tankönyvkiadó, 1977, második kiadás, 1982
 • A kisalföldi kocsik, szekerek szókincsének nyelvatlasza és szótára; az ELTE és az MTA Nyelvtudományi Intézetének kiadása, 1985
 • A Tündértó titka, Kisalföldi népmesék; Móra kiadó, 1987
 • Ezer Sziget Országa, Szigetköz; Móra kiadó, 1988
 • Rábaköz és a Hanság; Novadat kiadó, 1991
 • Táltosok, tudósok, boszorkányok, Kisalföldi népmondák; Hazánk kiadó, 1992

Tanulmányaim jelentek meg az Ethnographia, az Arrabona, a Néprajzi Értesítő, a Magyar Nyelvőr szakfolyóiratokban, A Magyar Néprajz 3. kötetében, az MTA emlékkönyveiben, kiadványaiban, francia, német, csehszlovák folyóiratokban.

Előadásaim száma több száz.

dr. Timaffy László

„Aki szereti a fajtáját, népét, annak csodálatos a mi munkánk. Mert azt csak szeretetből és alázattal lehet, szabad csinálni. Magható történetek, élmények fűznek a Szigetközhöz, a Rábaközhöz és a Hansághoz. Errefelé ragaszkodóak az emberek. Azonban, ha valaki magas lóról próbál közeledni feléjük, bezárkóznak, elfordulnak…” 

Szabadföld, 1993. február

 

„A néprajzi munka kiindulópontja a szeretet. Ezt megérzik az emberek, és csak annak nyitják ki szívüket, akiből érzik, hogy szeretet árad. Nekem nagyon sok kedves emlékem van, ami összeköt az egyszerű emberekkel.”

Kisalföld, 1994. február. 23., Szeretettel közeledni…